działaniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Das literarische Kunstwerk — niewątpliwie pod sugestią Bergsona dwóch aspektów świadomości i rzeczywistości oraz deformacji rzeczywistości przez aspekt statyczny — nasuwała mi się taka koncepcja, że używając czasowników określonych ujmuję rzeczywistość w jej aspekcie dynamicznym, używając zaś rzeczownika stabilizuję proces, traktuję dzianie się jako rzecz, która już ma na sobie strukturę schematów działaniowych. Zatem procesy oddaję wierniej posługując się czasownikiem niż używając rzeczownika. A gdyby się zgodzić jeszcze na Bergsonowski pogląd, że w rzeczywistości istnieją tylko procesy, a przedmioty 'trwające w czasie są fikcjami języka (pogląd radykalnie antyreistyczny) — musiałoby się za język intuicyjny, oddający rzeczywistość wiernie, przyjąć bezzdaniowy język z samych czasowników określonych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ingarden, Roman 1972. Dzieła filozoficzne. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.