dziadzisko

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale znowu rodzaj ten ma zastosowanie do osób, i to zupełnie dorosłych, których płeć nie budzi żadnych wątpliwości. Mówimy przecież: poczciwe panisko (i poczciwe psislęo), drogie chłopczyslęo (i drogie dziewuszysko), hoże dziewczę albo : paskudne chłopisko, Wstrętne dziadzisko, obmierzłe babsko, zapominając znowu o płci właściwej tym osobom. I znowu nastąpiła — formalnie rzecz traktując — zmiana rodzaju gramatycznego, a znaczeniowo — nie zmiana, lecz „pozbawienie” wchodzących w grę istot cech rodzajowych, niejako „neutralizacja” tych cech. Przyczyną tego faktu jest silny ton...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SPTNW - Sprawozdania z Posiedzeń Ko­misji Językowej Towarzystwa Na­u­ko­we­go War­szaw­­skiego. Wydział I Językoznaw­stw­a i Hi­storii Literatury (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.