dziczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) (s. 22). Niewłaściwy jest tytuł dnia ósmego (s. 37), trasa bowiem nie prowadzi przez Polanę. Idąc z Grabowca do Karpacza szlakiem czerwonym po przejściu Dziczego Potoku i spotkaniu szlaku zielonego (s. 42) musimy skręcić w prawo, a nie w lewo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.