dzieckowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Według Briicknera należy tu jeszcze dziecki 'woźny5, dzieckie 'opłata uiszczana na rzecz woźnego za czynności egzekucyjne5, dzieekować 'przeprowadzać egzekucję na ruchomym mieniu dłużnika5, dzieckowanie 'branie zastawu5. WTprawdzie występują one w przekładzie statutów w kodeksie Działyńskich, zapewne małopolskim, ale istotnie fakty z historii prawa przemawiają na rzecz tezy Briicknera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Milewski, Tadeusz, Safarewicz, Jan, Sławski, Franciszek (red.) 1963. Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.