dziedzic-spadkobierca

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A limine odrzucić należy zdanie dopatrujące się w przytoczonych zwrotach postanowień o dziedziczeniu. Polega ono na błędnym rozumieniu wyrażenia causae haereditariae. Z dwu możliwych znaczeń słowa haeres, mianowicie dziedzic-spadkobierca i dziedzic-właściciel47, wybrał A. Szelągowski na powołanej stronie znaczenie pierwsze, choć cała jego monografia poświęcona została dziedzicom-właścicielom. Pozostaje zatem do rozważenia druga wykładnia: sprawy o własność nieruchomości, o posiadanie, a może - ostrożniej - o prawa rzeczowe na nieruchomościach48...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Matuszewski, Józef 1999. Pisma wybrane. T. 1, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.