dziekanat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 4) 	Jaki stosunek parafjan do języka słowiańskiego, 4) Jaki stosunek parajan do Zjazdu Ukraińskiego w Łucku.” W drugim okólniku, czytamy: „Dziekan N. okręgu Rówieńskiego 25.III.1927 r. Ni 102. Do wielebnego duchowieństwa Dziekanatu. Na podstawie decyzji Metropolity Dyonizego z dnia 5 III r. b...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SNarod - Sprawy Narodowościowe (War­sza­wa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.