dzielnicowo-mieszkaniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Xazwy dzielnic czy osiedli miejskich — a o te ostatnie będzie nam w dalszym ciągu głównie chodziło — mają więc zasadniczo zasięg lokalny i pełnią tylko pomocniczą rolę informacyjną w układzie miasta, nastawionym w pierwszym rzędzie na sieć ulic czy placów jako na zasadniczy rozkład orientacyjny. Stąd też nawet podziały administracyjne na wewnętrzne jednostki dzielnicowo-mieszkaniowe (tzw. Administracje Domów Mieszkalnych — ADMy) nie zawsze pokrywają się z tradycyjnymi, historycznie ukształtowanymi dzielnicami miasta, a nazwy osiedli mieszkaniowych jako najmniejszych kompleksów osadniczych w obrębie miasta tylko rzadko trafiają do drukowanych planów miast. Ta swoista degradacja roli nazw...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Safarewicz, Jan et al. (red.) 1979. Opuscula polono-slavica, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.