dziennikarsko-eseistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A w latach 1907-1912 cała poboczna, dziennikarsko-eseistyczna, „produkcja” Joyce’a odbywała się w języku „emigracyjnej przystani” (był to zresztą okres, w którym na właściwym warsztacie miał tylko częściową przeróbkę Portrait of the Artist). Z wydanego ostatnio tomu Scritti italiani widzę jak pisał po włosku...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.