dziennikarsko-warsztatowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Geneza czasopisma, odgrywającego ważną rolę prasoznawczą i dziennikarsko-warsztatową sięga lat 1958—1959) kiedy to ukazywało się czasopismo Prasa Współczesna i Dawna. Zmiana tytułu kwartalnika na obecny nastąpiła w 1960 r. i wiązała się również z potrzebą szerszego podejmowania zagadnień dziennikarstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.