dziennikarz-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ku: wykonywać ją jak najlepiej. Bez inicjatywy i przedsiębiorczości, było to jednak pole do postępu i ofiarności. Nie należy lekceważyć jakości takiej pracy ani wrodzonej każdemu człowiekowi skłonności do dobrego wykonania każdej roboty, którą zaczął. Alain, dziennikarz-filozof francuski pierwszej połowy XX wieku, pisze, że tylko skrajna niewola może sprawić, że człowiek nie lubi pracy, w której ma dobre wyniki. To tłumaczy fakt, iż mimo opisanych powyżej trudności psychologicznych, mimo braku bodźców, które by tak bardzo pracę i rzetelność wzmocniły, jednak w latach owych na bardzo wielu odcinkach taka dobra robota i świetne jej wyniki, choć bez unowocześniania, były regułą. Ale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bocheński, Aleksander 1986. Rzecz o psychice narodu polskiego, wyd. 3, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.