dziennikarz-nowelista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przelotny pobyt warszawski, nacechowany wszystkimi właściwościami cygańskiego żywota artysty-głodomora, był okresem, gdy Witkiewicz zetknął się z o lat pięć starszym dziennikarzem-nowelistą, autorem Hani. Spotkali się w kręgu planetarnym, którego słońcem była hrabina Chłapowska, szeroko znana pod nazwiskiem Heleny Modrzejewskiej, gwia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian 1973. Pokłosie Sienkiewiczowskie. Szkice literackie, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.