dziennikarz-student

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 78,6% młodych dziennikarzy ukończyło wyższą uczelnią i posiadają tytuł (co najmniej) magistra. Do tej grupy doliczyć można 1,9% osób, które uzyskały absolutorium. Oznacza to, że co piąty młody dziennikarz nie ma wyższego wykształcenia. Jeśliby jednak dodać do osób z wyższym wykształceniem dziennikarzy-studentów (8,1%), a więc kategorię, która w perspektywie prawdopodobnie ukończy studia, okaże się, iż tylko ok. co dziesiąty dziennikarz do trzydziestego roku życia nie przekracza progu średniego wykształcenia. Wśród osób ze średnim wykształceniem zdecydowany prym wiodą (ok...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.