dzierżawczo-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Złożenia i zrosty mają motywację apelatywną, przymiotnikowo-rzeczownikową (Małomin, Nowogródek), czasownikowo-rzeczownikową (Bolibrzuch, Pędziwólka), liczebnikowo-rzeczownikową (Półwierzbick). Wymienione nazwy reprezentują jednorodne znaczeniowo typy: kulturowy (6) — Bolibrzuch, Małomin, Nowogródek, Pędziwólka, Półwierzbick, Żabiegałowo, topograficzny (6) — Nowopole, Oszczywilk, Sadykierz, Suchodol (wyjątek stanowi dzierżawczo-kulturowy Sarnowmlin)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
FP - Filologia Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.