dziesięcioznakowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tablica T(1:ZAD) — zawiera tzw. tryb pracy z danym modułem, którego wartością można uniemożliwić programowi samoczynną zmianę wariantu reprezentującego dany moduł, tablica A(1:ZAD) — zawiera numer wariantów reprezentujących poszczególne moduły, A(I) = 0 oznacza rezygnację z uwzględnienia I-tego modułu w planie, tablica ZB(1:3, 1:ZM) — przechowuje trzy dziesięcioznakowe komentarze dla każdego zasobu, umieszczone na wydruku mapy na początku wiersza, tablica MC(1:MM) — przechowuje dziesięcioznakowe komentarze (nazwy okresów) umieszczone w nagłówku każdej kolumny wydruku mapy zasobów,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Radzikowski, Władysław 1979. Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami techniczno-ekonomicznymi, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.