dziewarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W ostatnich latach nastąpiły pozytywne zmiany w tym zakresie, m. in. dzięki budowie kilku zakładów przemysłowych: dużego zakładu obuwniczego w Słupsku, zakładu przemysłu gumowego w Olsztynie, zakładów dziewarskich w Stargardzie Szczecińskim, rozbudowie portu w Świnoujściu i in. W Słupsku wiatach 1960—1972 zatrudnienie w przemyśle wzrosło o około 8 tys., w Olsztynie zaś niemal o 7,5 tys. osób. Przyrost ten, biorąc pod uwagę bardzo niski poziom uprzemysłowienia oraz liczbę mieszkańców tych miast, należy uznać jednak za niewielki. Nie spowodował on dużego wzrostu napływu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fierla, Irena 1976. Migracje ludności w Polsce a uprzemysłowienie, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.