dziewczyna-brat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kardes jest nienacechowany pod względem płci. Może jednak zostać sprecyzowany za pomocą syntagmatycznego określnika, jeśli chce się jasno powiedzieć, jaka jest płeć danej osoby: kizkardes 'siostra5 ('dziewczyna-brat5). Inne języki czynią rozróżnienie paradygmatyczne między wyrazami 'najstarszy syn5, 'młodszy syn5 itd...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lyons, John 1975a. Wstęp do językoznawstwa, przeł. K. Bogacki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.