dziewka-nieboga

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) w poświęconym Kochanowskiemu zeszycie 4 z 1984 r. „Języka Polskiego”, przedstawimy tu tylko jedno hasło, średniej wielkości, z niezbyt obszernym opisem: dziewka dziewczyna, panna 12-21, 24-28, 31, 38, 45, 47, 48, dziewczynka 43, 44; córka 1—11, 22, 23, 29, 30, 32-37, 39—42, 46, 49, 50 (1-4, 6-11 może córeczka)', dz. czyjaś 1-11, 15, 40, 46-48, królewska 23, 29, izraelska 38, śliczna 15, 31, urodziwa 20, 21, nadobna 27, 39, niewinna 37, dziewki-niebogi = Danaidy 24, dz...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kucała, Marian 2000. Polszczyzna dawna i współczesna, Kraków : IJP PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.