edukacyjno-kulturowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 8. 	Dostrzeżenie istotnej roli środowiska szkolnego w ostatecznym ukształtowaniu się zasobu leksykalnego jest niesłychanie ważne z punktu widzenia wychowawczego i edukacyjno-kulturowego. Wielorakość środowiskowa decyduje w znacznej mierze o utrwaleniu się różnic wzorów językowych przekazywanych dziecku w procesie socjalizacji w rodzinie. Jedne wyrabiają umiejętności operacji słownych i formułowanie myśli za pomocą złożonych konstrukcji syntaktycznych, inne ograniczają tworzenie wypowiedzi na poziomie najprostszych, chociaż skutecznych struktur leksykalnych. Bowiem socjalizacja w rodzinie, wykształca u...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Grabska, Marcelina (red.) 2000. „Słowa, słowa, słowa” ... w komunikacji językowej, Gdańsk : UG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.