edytorsko-naukowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) korespondencji Oskara Kolberga). Po powstaniu Polskiej Akademii Nauk Biblioteka przemianowana została 1 stycznia 1953 na Bibliotekę PAN w Krakowie ; jednocześnie rozszerzeniu uległ zakres jej działalności, obejmując teraz również działalność badawczą (ze szczególnym uwzględnieniem regionu krakowskiego), edytorsko-naukową oraz bibliograficzno-dokumentacyjną...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czachowska, Jadwiga, Loth, Roman 1981. Przewodnik polonisty. Bibliografie, słowniki, biblioteki, muzea literackie, wyd. 2 uzup., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.