edytorsko-techniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zespół redakcyjno-wydawniczy Redaktor MARCIN KAMLER Dyrektor — naczelny redaktor PW „Wiedza Powszechna” TADEUSZ KOSMALA; zastępca naczelnego redaktora EUGENIUSZ GOTOWIEC; zastępca dyrektora ds. techniczno-produkcyjnych HENRYK DRESZER; kierownik Redakcji Historii JÓZEF CZYŻEWSKI; opracowanie edytorsko-techniczne HENRYK DRESZER; korektorzy: BARBARA KÜNTZLER, JERZY LASS...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mączak, Antoni (red.) 1981. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku. T. 1-2, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.