efektorowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Cybernetyka pomija wszystko prócz tych dwu stosunków pomiędzy elementami odpowiednich układów. Jedne elementy są wejściami, inne — wyjściami. Każde wejście może znajdować się albo w „stanie pobudzenia”, albo w „stanie braku pobudzenia”, określając w odpowiedni sposób stan wyjścia. Podobnie jak kombinacje pobudzeń wejść i wyjść określają pracę automatów, tak pobudzenia receptorowych i efektorowych komórek nerwowych określają czynności mózgu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Rowieński, Z. Ujemow, A., Ujemowa, J. 1963. Filozoficzny zarys cybernetyki, tłum. M. Niewęgłowski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.