efektowno-publicystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wspomniana opozycja przeciw Pauliemu i sygnalizowane trudności Kopernikowskiego paradygmatu stanowią tylko dwa przykłady z obszernego zbioru faktów składających się na rozwój nauki. Reakcja niektórych filozofów nauki na te fakty wyrażana bywa w sarkastycznych uwagach, w których negowana jest logiczna doskonałość nauki. Nie stroniąc od efektowno-publicystycznych analogii pisze o tym P. Feyerabend: „Nie istnieje żadna specyficzna metoda gwarantująca sukces lub uprawdopodobniająca go. Uczeni rozwiązują problemy nie dlatego, że mają jakąś magiczną laseczkę — metodologię — lub teorię racjonal...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Życiński, Józef 1983. Język i metoda, Kraków : Znak
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo