efemerydalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sejmie przeforsować jeszcze za życia Jana Kazimierza uchwalą „vivente rege”, nakazującą „za życia króla” wybrać jego następcą i tym samym uniknąć niebezpieczeństw okresu bezkrólewia. Sejm pozostał głuchy na publikacje „Merkuriusza”, który — po 41 numerze, już jako pismo politycznie bezużyteczne — przestał wychodzić. Minąło wiele lat i prasa ukazywała sią politycznie nijaka, efemerydalna, cząsto służąca interesom magnaterii. Dopiero Insurekcja Kościuszkowska wyzwoliła postępowy nurt dziennikarstwa polskiego i oddala go na służbę narodowi. Rada Najwyższa Narodowa powołała do życia „Gazetę Rządową”, organ powstania, a prócz niej narodziło się kilka innych pism, popierających władzę Insurekcji. I znowu, z upadkiem powstania, zgasł duch bojowy prasy polskiej, by rozniecić się po ćwierćwieczu, w okresie Królestwa Kongresowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lityński, Maksymilian, Stępińska, Krystyna 1966. Prawo o prasie. Zbiór przepisów dotyczących prasy w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.