eforat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1805 w Warszawie pod dyrekcją zasłużonego dla kultury poi. S.B. Lindego było szkołą pośrednią między dawnymi akademiami rycerskimi i uniwersyteckimi; język niem. był językiem wykładowym dopiero w klasach wyższych. W skład eforatu — dozoru liceum, weszli wybitni członkowie warszawskiego Tow. Przyjaciół Nauk, jak S. Potocki, O. Kopczyński i in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.