egalitarystycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pierwotnym ch. występowały liczne sprzeczności, m.in. społeczne między gł. bazą socjalną nowej religii— biedotą, interpretującą-* mesjanizm demokratycznie (egalitarystycznie) i czasem rewolucyjnie, a warstwami wyższymi, nastawionymi lojalistycznie i konformistycznie. Sprzeczności te odbijają dokumenty wczesnochrześc. (np. klimat ewangelii Mateusza i Łukasza): wyrażały się one w licznych kwestiach doktrynalnych i kulturalnych (np. problem natury Jezusa oraz bliskości paruzji — powtórnego jego przyjścia)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.