egalitaryzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Romantyczna mitologizacja miłości jest tu rysem najbardziej znamiennym. Jest rysem znamiennym u pisarzy protestu w stosunku do społeczeństwa „samotnego tłumu”. „Samotny tłum”, amerykańskie „klasy średnie”, które stanowią najważniejszą sferę społeczną ustalania wzorów kultury, jak również interesującego nas tutaj tematu, są terenem najsilniejszego oddziaływania nauki i techniki na kulturę. W tej sferze postąpiła najgłębiej racjonalizacja, egalitaryzacja i indywidualizacja w krańcowej postaci zaatomizowanej, bezkształtnej zbiorowości. Wraz z tym procesem — samotność. „Jest uderzającym rysem — czytamy — że przyjaźń w Ameryce, zwłaszcza wśród mężczyzn, nie sięga tak głęboko, jak w innych kulturach” 57. Na tym podłożu pojawia się zjawisko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Chałasiński, Józef 1962. Kultura amerykańska. Formowanie się kultury narodowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Warszawa : LSW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.