egalizacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) WYBARWIENIE, zabarwienie, ktöre dany produkt uzyskal w procesie barwienia; w. charakteryzuje barwa, intensywnoäd (czyli moc), röwnomiernosd rozmieszczenia barwnika w barwionym materiale (tzw. egalizacja), trwaloäc (odpornoäc) na czynniki dzialajqce na wybarwiony material (lub otrzymany z niego produkt) w procesie uzytkowania, np. pranie, swiatlo, tarcie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.