egiptologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pogłębieniem swego wykształcenia w Paryżu, Lipsku i Berlinie. W Paryżu uczęszczał na seminarium prawa rzymskiego Audiberta, na ćwiczenia Cagnata z epigrafiki łacińskiej, słuchał wykładów Boissiera o kulturze i literaturze łacińskiej i Haussoulliera 0 starożytności greckiej oraz Jacoba w École pratique des Hautes Études. W Lipsku zaś specjalizował się pod kierunkiem Mitteisa, Wilckena i Steindorffa w zakresie prawa rzymskiego, gapirologii i egiptologii. Posiadł w ten sposób rozległą i głęboką wiedzę prawniczą poszerzoną o znajomość historii, kultury i czynną znajomość szeregu języków obcych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.