egocentryczno-mesjaniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wszyscy się chyba zgadzamy, że wolność jest zasadniczą potrzebą człowieka. Ale wolność wymaga odpowiedzialności. Odpowiedzialny pisarz, który zestawia siebie z Kościołem; który poucza i potępia, musi zdobyć eię na głębszy wysiłek, niż szereg wykrzykników, negacji i ataków. A przede wszystkim musi zrewidować swoją mglistą ideologię, która w tej chwili wygląda na humanitarną megalomanię z egocentryczno-mesjanicznym zabarwieniem. Mimo wszystkich ataków bowiem na Mickiewicza, Sienkiewicza et al., Gombrowicz ma silną tendencję do narzucania nam nowej misji dziejowej — tylko dla odmiany już nie mamy być przedmurzem, ani arką przymierza, ale ,,my, synowie wschodu” (?) mamy stworzyć nowy ,.obraz świata, czło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.