egzamen

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) dostojeństwo 45 dostojność 45 dostojny 45, 51 dostosowując 344 dostrzec 144 dostrzec czego 144 doświtka 110, 144 dotknąć 146 dotrzymywać sprawy 343 dotychmiast 331 dotyczny 230, 236 dowidzać 110, 114 dowodny 230, 236 doznać 287 dozorcy 131 dożywać wieku 55 dragoni 130 dranica 180 drantywy 24 drażnić 121 drażniciel 162, 163 droga, z drogi się zbić 57 drogieńki 26 drymba 239 drymbowy 239, 247, 248 dryndula 183 drzeć 24 drżeń 221 drzemać, drzemał 118 drzewce 33 drzewo 33 Dubrowniczan 164 dubrowniczanizm 167, 168 duch 45, 46, 51, -owi 145 duchowny 239—240, 248 duchowy 229, 239, 247, 248 duński 259 durnica 179, 180 dusza 211 duszewny 31 duszny 211, 228 dwa 142 dwieście 143 dwoje, dwojga 119 dworaczyć 260 dworski 258 dworzański 258 dworzec 154, 322, 355, 356 dworzec kolejowy 322 dwójca 176 dwójznaczny 227, 228 dwujęzyczny 213 dwurazowy 246, 247 dwuraźny 246 dwurumy 227, 228 dykteryjkarz 165, 166 dymny 211, 228 dystrakcja 76, 83 dystrakt 76 dystraktka 76, 83 dysymulacja 76, 83 dywulgować 76, 83 dzieci 130 dzieciarnia 176 dziecina 20 dzieło 103 dzienny 248 dzierżawczanka 172 dzierżawczyc 158 dziesięć 143 dziewa 171 dziewczak 156 dziewczę 115, dziewczęta 133 dziewiczy 248, 249 dziewka 171—172 dziewojczyca 178 dziewo jka 178 dzięki, dzięki jemu 65 dziwić się 34 Ecuyerka 90, 101, 102 edredoński 258 edukacja 90 edukacyjny 90 efekt 102 efekty 90, 102 egzaltować 91, 102 egzamen 76, 83 egzaminować 91 egzekwować 76, 83 egzenterować 76, 83 ekonomczuk 162 ekonomówna, instr. pl. -emi 140...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1949. Język Teodora Tomasza Jeża (Zygmunta Miłkowskiego). Studium z dziejów języka polskiego XIX wieku, Warszawa : TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.