egzegetyczno-polemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 5 » "Prezentowany artykuł nie ma charakteru egzegetyczno-polemicznego, dlatego nie powołuję się na bogatą literaturę dotyczącą tego zagad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polański, Kazimierz (red.) 1984a. Słownictwo w opisie języka, Katowice : UŚ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.