egzemplaryczno-chrześcijański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Te ogólne schematy były realizowane za pośrednictwem dużej liczby wariantów, dopuszczających często dość istotne odchylenia od przedstawionej normy. Postaramy się odszukać wśród nich warianty najczęściej pojawiające się w „historiach nowelistycznych”. Typ historii „budującej” był w staropolszczyźnie niezwykle popularny, a w każdym razie licznie reprezentowany. Świadczy to o dużej aktywności tradycji egzemplaryczno-chrześcijańskiej (głównie średniowiecznej) w piśmiennictwie narracyjnym XVI i XVII wieku. Wymienimy tu tylko kilka zbiorów, w których będziemy poszukiwali egzemplifikacji dla omawianych wariantów fabularnych. Będą to więc: Historie rzymskie rozmaite...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michałowska, Teresa 1970. Między poezją a wymową. Konwencje i tradycje staropolskiej prozy nowelistycznej, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo