egzemplarz-konkret

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ponieważ wszakże chodzi o wyrażenia zdaniowe jako typy, a nie egzemplarze-konkrety, to ową relację następstwa trzeba pojmować abstrakcyjnie. Me przesądza się tu takich rzeczy, jak to, czy następstwo zdań jest zmaterializowane w postaci rzeczywistej sekwencji czasowej lub w postaci porządku liniowego w jakimś egzemplarzu, powiedzmy, książki, czy też jest narzucone zdaniom rozsianym w różnych miejscach lub też po prostu istniejącym w czyjejś świadomości (a więc bez żadnych miejsc fizycznych); ani tego, czy zdania zostały ułożone, tzn. wybrane z za...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dobrzyńska, Teresa, Janus, Elżbieta (red.) 1983. Tekst i zdanie. Zbiór studiów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.