egzemplifikowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sporo elementów konkretności—„Złość ukryta i jawr,a“. Częściowo to samo, co w „Swiecie zepsutym”: agitka z tezą, sformułowaną dość abstrakcyjnie, przy akompaniamencie dobranych — tyle, że lepiej, bardziej po „literacku” rozbudowanych — przykładów. I owa pieczołowitość w egzemplifikowaniu tez jest pierwszą ważną inowacją...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.