egzotermiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mamy więc nareszcie źródło energji, które wytłumaczyć nam może ciepło słoneczne. Gdyby tak potężna reakcja egzotermiczna dała się osiągnąć dzięki zręczności jakiegoś genjalnego chemika, a następnie uszłaby jego kontroli i postępowała dalej, wywołując szereg olbrzymich wybuchów, cała ilość wodoru, jaki zawiera ziemia, mogłaby momentalnie ulec przekształceniu, a ostateczny wynik tego doświadczenia przedstawiłby się reszcie wszechświata w postaci nowej i wyjątkowo jasnej gwiazdy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kendall, James [ok. 1930]. Nowoczesna alchemja, przeł. K. Szlenkier, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.