egzystencjonalność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gigantskaja zadaeza. W opracowaniach polskich przymiotnik użyty w takiej funkcji włączany bywa do orzeczenia, a ponieważ w mowie potocznej podobne konstrukcje są dość produktywne, mówi się o rozbudowywaniu grupy predykatywnej w języku mówionym17. W tradycji gramatyki rosyjskiej nawet taka rozbudowana nominacja zaliczana jest do zdań nominatywnych. Zdania takie zawierają przeważnie znaczenie egzystencjonalności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.