eklektyczno-encyklopedyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W poczynaniach mających na celu przetworzenie filozofii pochodzenia arystotelesowskiego dla celów stawianych przez zwierzchność duchowną można wyodrębnić trzy nurty działań: najbardziej ortodoksyjny w Paryżu, raczej otwarty i względnie liberalny w środowisku oksfordzkim i nurt eklektyczno-encyklopedyczny, zdaje się, że bezpośrednio nie związany z określonym ośrodkiem szkolnym i być może obliczany na zaspokajanie potrzeb studiów zakonnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Legowicz, Jan (red.) 1979. Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.