ekonomiczno-geograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Bez względu na wielkość miasta i strukturę jego gospodarki, dynamikę rozwoju czy położenie ekonomiczno-geograficzne, największy odsetek ludności napływowej pochodzi z terenów najbliższych. Prawidłowość ta może nie występować przy ponownym zasiedlaniu terenów wyludnionych, zaludnianiu nowo zagospodarowanych „dziewiczych” obszarów kraju oraz w okresach wojen i bezpośrednio po nich ewentualnie na skutek innych szczególnych przyczyn o charakterze pozaekonomicznym, lecz nie działających stale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1967. Encyklopedia Przyroda i technika. Zagadnienia wiedzy współczesnej, wyd. 2 popraw. i rozszerz., Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte