ekonomicznogeograficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tworzy grzbiet Starej Płaniny. Po wyzwoleniu z niewoli tureckiej stanowił on granicę między Księstwem Bułgarskim a Rumelią Wschodnią, a obecnie z niewielkimi wyjątkami rozgranicza administracyjne okręgi północne od południowych, a także i regiony ekonomicznogeograficzne (ryc. 39, 40). Grzbiet ten określa także przebieg linii zasięgowych wielu zjawisk kulturowych. Stwierdził to przed kilkudziesięciu laty między innymi polski etnograf J. Obrębski (1929—31), na podstawie badań ludowej kultury materialnej, które przeprowadził w latach dwudziestych we wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maruszczak, Henryk 1971. Bułgaria, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte