eks-kapłan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gaspar heltai (zmarły w 1574 r.), prawdopodobnie eks-kapłan katolicki, potem kaznodzieja i drukarz w Kolozsvárze (dziś Cluj w Rumunii), przeszedł początkowo na religię luterańską, potem kalwińską, wreszcie, pod wpływem Ferenca Dávida, jedynego wielkiego teoretyka reformacji węgierskiej, stał się kaznodzieją antytrynitarskim. Wywo30...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Klaniczay, Tibor, Szauder, József, Szabolcsi, Miklós 1966. Historia literatury węgierskiej. Zarys, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.