eks-kardynał

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) anti(y) — np. anty-ironia Was P 57, 58; anti-przeszkody Od P 2,121; arcy — np. arcy-boleść, arcy-trud Kras Lir 6,184; arcy-dziwny Kras NK 3,39; arcy-płód Sienk Pis 96; arcy-straszydło SKoź DoM 10; eks — np. eks-kardynał Słów M 6,205; eks-poeta K.J. Turowski Dniestrz 78; nie — np. niebarwny M.S.Dniestrz 120; niebystry Bratk S 10; nielesisty Pol PoZ 39; noioo — np. nowowstępujący Kras NK I 5, 333; nowowszczęty Lib NP 257; (w)pół — np. pół-boży Kaczk PzO 111; póltwarz TOliz Dz 1, 126; pólwieniec Ziel P 85; wpółrozkwitły Goszcz Dz 1,156; wpółzgasły Od Tłum 3, 27; — nie należy tutaj: „Wyśpiewałeś pół-zbawienia" SKoż DoM 11; por...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Skubalanka, Teresa 1962. Neologizmy w polskiej poezji romantycznej, Toruń : TNT
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.