eks-mistrz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zajęcie Włoch nie naruszyło statusu Watykanu, chociaż stanowiło dlań pewne ograniczenie swobody ruchów. Kilka gestów zdaje się wskazywać na ułożenie stosunków z Niemcami, m.in. Pius XII przyjął eks-mistrza bokserskiego M. Schmellinga i SS-Ogf K. Wollfa. Jedyna dyrektywa przekazana duchowieństwu włoskiemu mówiła o RSI jako o władzy nie mającej uznania de iure, lecz istniejącej de facto...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Madajczyk, Czesław 1983. Faszyzm i okupacje 1938-1945. Wykonywanie okupacji przez państwa Osi w Europie. T. 1. Ukształtowanie się zarządów okupacyjnych, Poznań : Wyd. Poznańskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.