eks-nazi

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Patrząc dziś krytycznie na stanowisko wielu katolików wobec rodzącego się hitleryzmu, dzisiejsi katolicy niemieccy mówią nieraz o „klerofaszyzmie“, o żyjących do dziś prałatach „archaicznych eks-nazi“ 132 — iw tych słowach stwierdzają, jak wyglądał w istocie stosunek części katolików do Adolfa Hitlera...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piwarski, Kazimierz (red.) 1961. Szkice z dziejów papiestwa, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.