eksobszarnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) IX —X 1946 r.). W tymże numerze w artykule Nasze pozycje wyjściowe zgromadzono amunicję propagandową: oto w toku kampanii wyborczej należało ukazywać „prawdziwe oblicze PSL” jako: ,,a) narzędzia obcych sił reakcyjnych, patronujących odrodzeniu niemieckiej zaborczości, godzących w zachodnie granice Polski (...); b) politycznego sprzymierzeńca Andersa i band faszystowskiego podziemia; c) współreprezentanta i obrońcy interesów eksobszarników, wywłaszczonych magnatów kartelowych, spekulantów i innych pasożytów społecznych; d) hamulca w odbudowie gospodarczej kraju, w realizacji «trzylatki sytości», w podnoszeniu dobrobytu, w stabilizacji życia gospodarczego, społecznego i politycznego”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kersten, Krystyna 1990. Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań : SAWW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.