eksodus

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Liczebność rodzin w badanym okresie zmniejszyła się na skutek migracji. Objęła ona przeciętnie 1,2 osoby na gospodarstwo, a w przeliczeniu na gospodarstwa, których dotyczyła migracja (66%) aż 1,9 osoby. Eksodus osób w wieku produkcyjnym był tak silny, że w 1962 r. pojawiła się grupa gospodarstw bez osób w wieku produkcyjnym, wynosząca 10% ogółu. Ubytek...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Szemberg, Anna 1966. Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich, Warszawa : PWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.