eksoficer

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stał Ign. Szarzyński, eksoficer krakusów, był od dawna podejrzywanym o rewolucyjne aspiracje; a zastępujący komisarza dystry[ktu] (Nowaka) kom sarz policji Józef Michniewski był źle zapisanym u dyr. Kroebla2...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kieniewicz, Stefan (oprac.) 1950. Rewolucja polska 1846 roku. Wybór źródeł, Wrocław : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.