ekspansjonista

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) uchwały z dnia 14 grudnia 1946 r. „o zasadach, określających powszechne uregulowanie i redukcję zbrojeń“; uznając zakaz produkcji i użycia energii atomowej dla celów wojskowych za naczelne zadanie; uznając, że powszechna zasadnicza redukcja zbrojeń zgodna jest z zadaniami zachowania trwałego pokoju i umocnienia bezpieczeństwa międzynarodowego i zgodna jest z interesami narodów, dążących do zmniejszenia ciężkiego brzemienia ekonomicznego, które spada na nie na skutek nadmiernych i wzrastających ciągle wydatków na zbrojenia w różnych krajach; biorąc pod uwagę, że wielkie mocarstwa — stali członkowie Rady Bezpieczeństwa dysponują przeważającą masą sił zbrojnych i uzbrojenia i ponoszą główną odpowiedzialność za utrzymanie pokoju i powszechnego bezpieczeństwa; W celu utrwalenia pokoju i usunięcia groźby nowej wojny, którą rozpalają ekspansjoniści i inne elementy reakcyjne, Ogólne Zgromadzenie zaleca stałym członkom Rady Bezpieczeństwa — Stanom Zjednoczonym Ameryki, Wielkiej Brytanii, Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich, Francji i Chinom, aby w ciągu jednego roku zredukowały o jedną trzecią wszystkie posiadane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne, jako pierwszy krok na drodze redukcji uzbrojenia i sił zbrojnych. Ogólne Zgromadzenie zaleca zakaz broni atomowej, jako...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Walka 1953. Walka o zakaz broni masowej zagłady. Dokumenty i materiały, Warszawa : PISM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.