ekspiracyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dzięki temu akcentowane samogłoski o e w nowych wzmocnionych sylabach zamkniętych pod wpływem silnego opadającego akcentu ekspiracyjnego i poprzedzających spółgłosek o naprężonej labjowelaryzacji lub palatalizacji zaczęły się wymawiać niejednolicie, t. j. ze zwężonym następem i szerokim zestępem, zmieniając się w ten sposób w dyftongi, widoczne dzisiaj na północy, które w dalszym swym rozwoju dochodzą do i. Wnioski te bu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Księga 1934. II Międzynarodowy Zjazd Slawistów (Filologów Słowiańskich). Księga referatów. Sekcja I – językoznawstwo, Warszawa : Druk. Bankowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.