eksplanacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Dezyderat (b) sprowadza się do stwierdzenia, iż teoria idealizacyjna oparta na tak mocnych założeniach idealizujących, które by ignorowały swoistości formacji społeczno-ekonomicznych nie posiada dostatecznej mocy eksplanacyjnej; teorie takie można sformułować, ale będą one wyjaśniały bardzo niewiele. Czytamy bowiem: „... istnieją określenia wspólne wszystkim szczeblom produkcji, które to określenia myśl ustala jako ogólne; jednakże tak zwane ogólne warunki wszelkiej produkcji to nic innego jak te...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowak, Leszek 1971. U podstaw Marksowskiej metodologii nauk, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.