ekstensywno-interwałowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Analizując trening obwodowy naukowcy Związku Radzieckiego doszli ao wniosku, że do stosowania w szkołach najkorzystniejsza jest metoda ekstensywno-interwałowa. Każde ćwiczenie wykonywane jest przez 30 s w optymalnym tempie przy dużej amplitudzie ruchu, z odpoczynkami 30 s pomiędzy każdym ćwiczeniem. Zajęcia prowadzone tą metodą przy stopniowo zwiększanym obciążeniu rozwijają kompleksowo wytrzymałość siłową i siłę szybkościową. Ćwiczenia powinny być proste, aby w czasie 30 s można było wykonać od 10 do 30 powtórzeń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szubra, Tadeusz (red.) 1975. Bibliografia do tematu Teoria treningu sportowego, Warszawa : AWF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.